Julekalenderen er slutt. Du kan finne eldre etikk - kalendere på satsingens nettside på KS.no

Stunda er her og no!

Ta vare på
stunda
Slepp ho
inn når ho bankar på
Rydd plass
til ho midt i kvardagen
For stunda
er her og nå

Hvordan legge tilrette for at brukerene på institusjon kan oppleve
gode øyeblikk jfr "Leve hele livet" 
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-15-20172018/id2599850/?ch=1http://www.ks.no/etisk-kompetanseheving
Facebook: Samarbeid om etisk kompetanseheving 

Film: YouTube

Obs, her ble det ikke helt riktig. Feil er merket i rødt.

Luke er avsluttet


Vilkår