Julekalenderen er slutt. Du kan finne eldre etikk - kalendere på satsingens nettside på KS.no

Å bake 7 sorter til jul...

...kan være utfordrende i seg selv. Mange ingredienser å holde styr på, riktig rekkefølge, riktig mengde, riktig temperatur og steketid. Litt som etisk refleksjon. Det å bake en kake kan være like morsomt som selve resultatet.

Etter dere har sett filmen kan dere dele reaksjoner, Vi regner med at det er litt ulikt hva dere mener om den. Hva kan det handle om?  Antageligvis handler det om verdier, så prøv å sett ord på dem. Vi deler verdier inn i åpne og skjulte verdier, begge deler kan være "gode" eller "dårlige". Les mer om verdier i Etikkhåndboka 2020, kap. 1.

Her finner du et nyttig verktøy for etisk refleksjon:
https://www.ks.no/globalassets/Veileder-til-6-trinnmodellen-for-etisk-refleksjon-pdf.pdf

http://www.ks.no/etisk-kompetanseheving

Facebook: Samarbeid om etisk kompetanseheving 

Film: YouTube

Obs, her ble det ikke helt riktig. Feil er merket i rødt.

Luke er avsluttet


Vilkår