Julekalenderen er slutt. Du kan finne eldre etikk - kalendere på satsingens nettside på KS.no

Trenger vi å påminnes etikken?

Etikk er refleksjoner og systematiske tilnærminger til verdispørsmål: Hva  er rett og galt, rettferdig og urettferdig?

Man kan ofte høre utsagn som: "Det er etikk i alt vi gjør" eller "Vi har alltid etikken med oss". Men hva betyr det egentlig i praksis? 


Etisk refleksjon er mer enn å "snakke om etikk", og en modell for etisk refleksjon er veldig nyttig for å få til en god systematisk tenkning rundt etiske utfordringer og dilemmaer. God trening fører til at vi tar med oss disse avveiningene i møte med pasienter, brukere og pårørende. Vi har da i enda større grad "etikken med oss" og  trenger da kanskje ikke en klokke som påminner oss med sin "E..tikk..", som professoren i filmklippet :)

 

Snakk sammen med en eller flere kollegaer:

Hvordan er det hos oss? Snakker vi om etikk, eller reflekterer vi mer systematisk rundt verdispørsmål i møte med brukerne?

 

Her er et nyttig skjema for etikkrefleksjon som dere kan bruke på arbeidsplassen. Veileder til denne 6-trinnsmodellen finner dere her.

Papirutgaven kan bestilles i så mange eksemplarer dere trenger og uten kostnader for kommunen på mail: chs@ks.no


http://www.ks.no/etisk-kompetanseheving
Facebook: Samarbeid om etisk kompetanseheving 

Film: YouTube

 

Obs, her ble det ikke helt riktig. Feil er merket i rødt.

Luke er avsluttet


Vilkår