Julekalenderen er slutt. Du kan finne eldre etikk - kalendere på satsingens nettside på KS.no

Mangt skal vi møte og mangt skal vi mestre.

Hvordan kan vi som helsepersonell både ta vare på oss selv og de vi skal hjelpe?  

Hva er viktig for dem du skal møte i dag?

Hva er viktig for deg?


Skiftet  fra "What's the Matter with You" til "What Matters to you?" er langt mer enn å spørre Hva er viktig for deg? Det er en invitasjon til samarbeid og prosess på brukerens premisser, til en relasjon bygget på respekt og tillit. Selvbestemmelse og samvalg kan styrke mening og glede i et menneskes liv. Jeg tror Hva er viktig for deg? - spørsmålet kom fordi ansatte og brukere kjente at viktige verdier ikke fikk plass, og at spørsmålet har blitt så omfavnet fordi det gir bedre mening for alle involverte parter når disse verdiene løftes opp og vernes om. 


http://www.ks.no/etisk-kompetanseheving
Facebook: Samarbeid om etisk kompetanseheving 

Film: YouTube


Obs, her ble det ikke helt riktig. Feil er merket i rødt.

Luke er avsluttet


Vilkår