Julekalenderen er slutt. Du kan finne eldre etikk - kalendere på satsingens nettside på KS.no

Hvor kommer du fra?

Det er noe av det første vi spør om når vi møter en annen for første gang, og skal finne noe å snakke om.

Svaret er oftest et sted, stort eller lite, kjent eller ukjent, i Norge eller i et annet land. Hva vi tenker når vi hører hva den andre svarer vil ofte preges av hvordan vi selv opplevde stedet om vi har vært der, og hva vi synes om andre vi har møtt derfra. Altså fordommer, enten de er positive eller negative. 


Men hva vet du egentlig om en annen når hen sier hvor hen 

 kommer fra et sted? Fint lite, for ingen kommer ikke bare fra et sted

et stykke jord. Vi kommer fra kultur. Ingen kommer bare fra en og samme kultur heller, aelv om de kommer fra samme sted. Vi kommer fra mange; familiens, slektas, ættens, bygdas, landsdelens og landets (osv). 


Og,om du skulle kjenne til alt dette hos en annen,  så vet du kanskje likevel ikke hva i alle disse kulturene den andre er stolt av å bære, 

hva som tynger og som han/hun kjemper med og mot.  


Ingen er bare det du ser og det du antar. Om du vil vite hvor et annet menneske virkelig kommer fra, så må du spørre, lytte til svarene  og tro på at dem, selv om de ikke er slik du trodde de skulle være. 


Dette er ekstra viktig for oss som har som jobb å ivareta hele mennesker over tid, og kanskje også den siste tiden hvor livet helst skal forsones, anerkjennes og lukkes med fred. 


http://www.ks.no/etisk-kompetanseheving
Facebook: Samarbeid om etisk kompetanseheving 

Film: YouTube

Obs, her ble det ikke helt riktig. Feil er merket i rødt.

Luke er avsluttet


Vilkår