Julekalenderen er slutt. Du kan finne eldre etikk - kalendere på satsingens nettside på KS.no

Velkommen til årets etikk - julekalender!

I år starter vi med et ørlite kræsj - kurs i hva etikk og etisk refleksjon er slik at vi har et felles utgangspunkt for kalenderen videre. Dagens luke er kanskje ikke direkte festlig, men vi vet av erfaring at det er nyttig å repetere hva etikk og etisk refleksjon er. Som en kompensasjon for en litt teoretisk start på kalenderen har vi lagt inn en herlig film som viser mesterlæring på sitt beste!? 

Etikk som fag kan defineres som systematisk tenkning om moralske problemer og sammenhenger. Moral er forstått som oppfatninger om rett og galt i ulike praktiske situasjoner. Etikk er systematisk tenkning om hva som er godt, rett og rettferdig.
Etisk refleksjon er en kritisk virksomhet, det vil si at vi undersøker hva vi bør gjøre, hvilke holdninger som bør prege arbeidet, og hvordan våre rutiner og systemer bør være innrettet for at tjenestene skal holde høyest mulig faglig og etisk kvalitet.

Dette betyr at etikk, som systematisk etisk refleksjon over verdispørsmål, retter seg mot:  

• Handlinger; vanskelige valgsituasjoner, etiske dilemmaer m. m.
• Holdninger; til pasienter/brukere, pårørende, hverandre osv. altså  organisasjonskulturen
• Institusjonelle ordninger; rutiner, retningslinjer, regler, prioriteringer, systemer etc..  

Etisk kompetanse er  evne til å:  

-  identifisere etiske utfordringer i ulike situasjoner 
-  reflektere og analysere de de etiske utfordringene
-  håndtere etiske vanskelige situasjoner i praksis

 Hentet fra Etikkhåndboka, Eide/Aadland. 2020

http://www.ks.no/etisk-kompetanseheving

Facebook: Samarbeid om etisk kompetanseheving
Film: YouTube

Obs, her ble det ikke helt riktig. Feil er merket i rødt.

Luke er avsluttet


Vilkår