Julekalenderen er slutt. Du kan finne eldre etikk - kalendere på satsingens nettside på KS.no

Anneledes året 2020

Det  har vært et spesielt år. Pandemien har gjort noe med oss både som privat personer og som proffesjonelle yrkesutøvere. Vi har stått i nye etiske dilemmaer og utfodringer som vi kanskje ikke trodde vi kom til å stå i noen gang.

Mange av brukerene våre har vært isolerte og hatt lite kontakt med sine. Vi selv har kanskje vært redd for smitte både for oss selv og våre og ikke minst for å smitte brukerene våre. Vi har kanskje strekt stikken vår ekstra langt dette året?

Hva vil du si har vært det vanskeligste dette året? Hvilke verdier har stått på spill og for hvem? Hvordan har dere løst de etiske utfordringene knytt til restriksjoner og regler i forbindelse med pandemien?

Og hva har vi lært av dette året? Kan pandemien ha tilført oss noe som vi kan bruke positivt i endringsarbeid?
http://www.ks.no/etisk-kompetansehevingFacebook

Samarbeid om etisk kompetanseheving 

Film: YouTube

Obs, her ble det ikke helt riktig. Feil er merket i rødt.

Luke er avsluttet


Vilkår