Julekalenderen er slutt. Du kan finne eldre etikk - kalendere på satsingens nettside på KS.no

Hva er viktig for DEG?

I dag inneholder luken et lite case til refleksjon:

Bjarne er 69 år. Han er ustø, har hatt flere fall siste tiden og strever med daglige gjøremål. Han har diagnoser som kan tyde på et høyt alkoholforbruk gjennom mange år. Han har startet opp med en periode med hverdagsrehabilitering. Han har definert ett mål: å kunne komme seg ned til byens brune pub for å ta seg en øl på egen hånd. Noen av de ansatte synes målet er selvdestruktivt, mens andre mener det skal respekteres. Noen reagerer også på at det skal brukes ressurser på Bjarnes rehabilitering.

Hvem er de involverte partene, og hva synes som viktige verdier og prinsipper for disse?

Foreligger det en verdikonflikt? I så fall, hvilke verdier og prinsipper står på spill?

Hvilke konsekvenser har ulike løsningsalternativer?

https://www.ks.no/globalassets/Veileder-til-6-trinnmodellen-for-etisk-refleksjon-pdf.pdf

http://www.ks.no/etisk-kompetanseheving
Facebook: Samarbeid om etisk kompetanseheving 

Film: YouTubeObs, her ble det ikke helt riktig. Feil er merket i rødt.

Luke er avsluttet


Vilkår