Julekalenderen er slutt. Du kan finne eldre etikk - kalendere på satsingens nettside på KS.no

Hva gjør vi nå?


Kari G. (85) har langtkommet Alzheimer-demens og er sykehjemsbeboer på skjermet avdeling. Hun er sterkt pleietrengende, har lite språk, men gir inntrykk av å være tilfreds og glad. Hun har tre barn, en yngre bror og søster som alle har vært flinke til å besøke henne. Omsorg fra familien har gitt henne gode stunder, men hun kunne også bli urolig på kvelden etter besøk når det ble for mye stimuli.

 

I perioden med besøksforbud under koronatiden, har det generelt vært inntrykk av mindre uro på avdelingen. Mindre trafikk på avdelingen har hatt sine positive sider, selv om man også er klar over de negative sidene ved at beboerne har fått mindre kontakt med sine kjære. Dette gjaldt også Kari G. Hun ga fortsatt inntrykk av å være tilfreds og glad, viste mindre tegn til uro, men fallerte også i funksjonsnivå og ble mer passiv. Etter en periode med generelt besøksforbud, ble det i kommunen tillatt med besøk på pasientrom av 1-2 personer i besøkstiden som er to timer på formiddag og to timer på ettermiddag. Sett fra avdelingens side oppleves dette som en god ordning der relasjonen til pårørende blir ivaretatt, samtidig som trafikken på avdelingen er regulert og noe begrenset.

Også for Kari G. syntes dette å være en god ordning. Hennes funksjonsnivå stabiliserte seg og ble gradvis bedre, samtidig som det var lite problem med overstimulering og uro. Etter en tid fikk hun imidlertid en alvorlig infeksjon. Tilstanden var ustabil og uavklart, og pårørende fikk derfor unntak fra besøksordningen. Nå kunne de være hos henne utenom besøkstidene og kunne også være flere enn to personer. Hun ble behandlet med antibiotika som etter en liten uke viste seg å ha god effekt. Fra å være vurdert som døende, stabiliserte tilstanden seg, hun ble gradvis bedre og er nå tilbake i en normaltilstand.

 Avdelingen vil dermed oppheve unntaket fra besøksreglene, siden den medisinske begrunnelsen er bortfalt. De pårørende motsetter seg dette meget sterkt. De mener at kontakt og omsorg fra familien er essensielt og at det også har vært viktig faktor for at hun kom seg så fort etter sykdommen. De mener også at det ikke forstyrrer noen at Kari G. har noe mer besøk på rommet enn andre beboere. De forstyrrer ingen og er nøye med smittevernrutiner. Avdelingen mener på sin side at den generelle besøksordningen må legges til grunn, både av hensyn til Kari G. selv og ut fra rettferdighetsprinsippet. 


Bruk gjerne 6-trinnsmodellen for å drøfte denne problemstillingen. 


https://www.ks.no/globalassets/Veileder-til-6-trinnmodellen-for-etisk-refleksjon-pdf.pdf
http://www.ks.no/etisk-kompetansehevingFacebook: Samarbeid om etisk kompetanseheving Film: YouTube

Obs, her ble det ikke helt riktig. Feil er merket i rødt.

Luke er avsluttet


Vilkår