Julekalenderen er slutt. Du kan finne eldre etikk - kalendere på satsingens nettside på KS.no

Hva hører du når du lytter? Og hva blir du når du svarar?

Det er kanskje slik at vi aldri hører noe helt uten at vi forbinder det med noe vi kjenner fra før? Det vi hører settes inn i en sammenheng vi kan forstå, og som vi dermed svarer ut fra. Å arbeide med  perspektiv er spennende. Hvor mye av en annens perspektiv kan vi forstå, og hvor mye  vi forstå for å kunne hjelpe på en god måte? Kolonne 2 i 6- trinnsmodellen handler om berørte parter og deres perspektiv .Vårt eget perspektiv er verken mer eller mindre nøytralt enn de andres, og å ta et annet menneskes perspektiv helt inn over seg er kanskje umulig? Vi må spørre dem det gjelder og la folk få ha sin egen stemme i det som gjelder dem selv. 

Ta en situasjon dere nylig har opplevd, se på berørte parter i den situasjonen og hva deres perspektiv er. Og undersøk gjerne med dem i etterkant om dere antok riktig :-)

Les mer  i veileder for 6 - trinnmodellen: 

https://www.ks.no/globalassets/Veileder-til-6-trinnmodellen-for-etisk-refleksjon-pdf.pdf

http://www.ks.no/etisk-kompetanseheving
Facebook: Samarbeid om etisk kompetanseheving 

Film: YouTubeObs, her ble det ikke helt riktig. Feil er merket i rødt.

Luke er avsluttet


Vilkår