Julekalenderen er slutt. Du kan finne eldre etikk - kalendere på satsingens nettside på KS.no

”Slik vi betrakter et menneske - slik behandler vi det også” Bent Falk

I en hverdag fylt med arbeidsoppgaver, rutiner, dokumentering, fraværskontroll, sykefraværoppfølging, budsjettkontroll ...
Klarer vi å se personen som står foran oss til en hver tid?

Drøft med kolleger hvordan dette perspektivet kan ivaretas hos oss.
Forsøk gjerne sekvensiell samtale som metode. Bilde av metoden finner dere om dere sender inn nederst i luka. Vi beklager de, men det er litt begrenset hvor mye vi får plass til i selve luka. 

http://www.ks.no/etisk-kompetanseheving
Facebook: Samarbeid om etisk kompetanseheving 

Film: YouTube

Obs, her ble det ikke helt riktig. Feil er merket i rødt.

Luke er avsluttet


Vilkår