Julekalenderen er slutt. Du kan finne eldre etikk - kalendere på satsingens nettside på KS.no

En verdig død for alle

Mandag til fredag vil etikk-kalenderen bygge opp til fredagen spennende etikk - webinar. I det vil vi blant annet  lanserer et nytt e - læringsverktøy innen etiske utfordringer i møte med livet slutt og mer åpenhet om døden. Se episode 4 av Unni og Marie - samtaler om døden. Se filmen og reflekter sammen

På hvilken måte lindrer dere dødsangst  og sikrer den åndelige og eksistensielle omsorgen der du 

arbeider? 

Hva legger dere i begrepet en verdig død?
http://www.ks.no/etisk-kompetanseheving

Facebook: Samarbeid om etisk kompetanseheving 

Film: YouTube

Obs, her ble det ikke helt riktig. Feil er merket i rødt.

Luke er avsluttet


Vilkår